pocket talker 2 מגבר השמיעה האישי הטוב בעולם!

שמיעה ללא מכשיר שמיעה ! הסתגלות מהירה מהרגע הראשון! בעל עוצמה ואיכות צליל ייחודית המתאימה לבעלי לקות בשמיעה בינונית –חמורה. המגבר האישי מתאים למי שאינם יכולים להשתמש או להסתגל למכשירי שמיעה.